Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nguyễn Viết Xuân

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
87
lượt xem
10
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nguyễn Viết Xuân

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nguyễn Viết Xuân

Với kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô, bạn bè trong các kì thi khiến các em gặp rất nhiều áp lực. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã tuyển chọn ra Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nguyễn Viết Xuân giúp các em tham khảo, ôn tập dễ dàng hơn. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nguyễn Viết Xuân

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nguyễn Viết Xuân:

A. PHONETICS ( 1m) ( 4 sentences)
I. Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.
1. a. visited b. intended c. missed d. invented
2. a. chess b. children c. chemistry d. chicken
II. Choose the word whose main stress is placed differently from the others.
3. a. sociable b. reserved c. generous d. humorous
4. a. customer b. invention c. furniture d. principal
B. VOCABULARY AND GRAMMAR (3ms) ( 12 sentences)
5. The children are old enough to look after .
a. their b. them c. themself d. themselves
6. It is safe medicine in locked cupboards.
a. put b. to put c. putting d. puts
7. They ____________ talk in the library.
a. mustn’t b. don’t have to c. have to d. must
8. It is dangerous to let children in the kitchen.
a. play b. to play c. plays d. playing
9. Her new glasses change her ____________ .
a. appear b. appears c. appearance d. appearances
10. “Which girl is Celia ?” She is the one with ……………hair.
a. long curly black b. curly long black
c. long black curly d. curly black long

Thư viện eLib mong rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nguyễn Viết Xuân sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản