Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Tam Thanh

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 9 đề thi

0
223
lượt xem
7
download
Xem 9 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Tam Thanh

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Tam Thanh

Mùa thi đến, với kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô, bạn bè khiến các em gặp rất nhiều áp lực. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã tuyển chọn ra Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Tam Thanh giúp các em tham khảo, ôn tập dễ dàng hơn. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Tam Thanh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Tam Thanh dưới đây:

A. Listening. (1m) Listen and check True (T) or False (F).
1. Two students of Quang Trung School are hurt.
2. She fell off her motorbike and hit her head on the road.
3. The ambulance will be there in about five minutes.
4. Lan promises she won’t keep her friend awake.

B. Language focus (4ms)
I. Choose the best answer.(2ms)

1. Odd one out.
A. glass B. metal C. leather D. refill
2. What time ….. your parents come back home tomorrow?
A. do B. are C. will D. is
3. These books ……….. from the library.
A. is borrowed B. are borrowed C. be borrowed D. borrowed
4. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.
A. post B. long C. compost D. notebook
5. Henry is studying hard ……….. pass the next exam.
A. in order B. so as to C. for D. of
6. Could you give me a cup of tea, please? - ……..
A. Fine, thanks B. No, I don’t C. Ok D. That’s a good idea
7. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.
A. refill B. important C. rice D. institute
8. Would you like ………… a cold drink?
A. having B. to have C. had D. has
II. Give the correct form of the words in brackets.(1m)
1. Tim and John want to visit an ………………institute in Viet Nam (OCEAN)
2. My aunt lives in a………….………area of the country (MOUNTAIN)
3. The train made a late……………. (DEPART)
4. We are waiting for the………….………of his plane (ARRIVE)

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Tam Thanh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
Đồng bộ tài khoản