Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 8 đề thi

0
253
lượt xem
7
download
Xem 8 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ

Những Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ ở đây được sưu tập với ý nghĩa tham khảo, nhằm giúp người học thử sức, tự ôn tập trước kỳ thi, kiểm tra. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích cho việc ôn thi của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ:

I. Phonetics: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others:(1.25ms)
1. A. dump B. pollution C. bulb D. plumber
2. A. hour B. who C. how D. whole
3. A. environment B. recycle C. dynamite D. littering
4. A. polluted B. spoiled C. devided D. collected
5. A. church B. catch C. mechenic D. kitchen
II. Lexico- grammar: Choose the best answer:(3.75ms)
1. A ..............faucet can waste a lot of water a month.
A. running B. dripping C. dropping D. cutting
2. If you want to save money, you should............the amount of water your family uses.
A. increase B. reduce C. adapt D. repair
3. Mr Nam never has an accident. He is a ...........driver.
A. care B. careful C. carefully D.careless
4. Because plastic bag are very hard to ........ They will cause pollution.
A. dissolve B. wrap C. tear D.collect
5. Can you turn.......the light? It’s too dark to do the homework.
A. on B. off C. in D. down

Vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản