Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013 - 2014 trường THCS Triệu Độ

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 12 đề thi

0
326
lượt xem
5
download
Xem 12 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013 - 2014 trường THCS Triệu Độ

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013 - 2014 trường THCS Triệu Độ

Để thí sinh không bị bỡ ngỡ và lo ngại trước bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết,…Thư viện eLib.vn đã sưu tầm và giới thiệu bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013 - 2014 trường THCS Triệu Độ để các em học sinh, quý thầy cô giáo sử dụng làm đề kiểm tra minh họa.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013 - 2014 trường THCS Triệu Độ

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013 - 2014 trường THCS Triệu Độ này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Listening : Listen and choose the best answer: ( 1m)
1. Nga is studying English in………. (Paris / London /New York / Tokyo)
2. Nga works in a ……….. (bank / school / hospital / company)
3. She wants to improve her ……… (reading / speaking / writing / listening)
4. Nga’s listening is ……. (good / bad / excellent / terrible)
II. Phonetics: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others:(0,5m)
1. A. dormitory B. pagoda C. course D. order
2. A. admire B. institute C. until D. picnic
III. Lexico - Grammar: Choose the best answer:(2,5ms)
1. If you want to pass the English tests, you _______ study hard.
A. can B. must C. will D. might
2. I saw your company’s _______ on television today.
A. advertise B. advertiser C. advertising D. advertisement
3. Lan got up very late, _______ she missed the bus at 7 o’clock in this morning.
A. because B. but C. so D. and
4. Mrs Nhung works part-time at a shop in Dong Ha (Which is similar to the meaning with the underlined word?)
A. more than standard time B. equal standard time
C. shorter or less than standard time D. too much standard time
5. The students in Trieu Do school often study _______ 11.30 am everyday.
A. at B. before C. after D. up to

Quý thầy cô và các em học sinh có thể tải BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013 - 2014 trường THCS Triệu Độ để có thêm những tài liệu mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản