Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014 - 2015 trường THCS Triệu Độ

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 4 đề thi

0
132
lượt xem
1
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014 - 2015 trường THCS Triệu Độ

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014 - 2015 trường THCS Triệu Độ

Thông qua việc giải từng đề thi cụ thể trong bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014 - 2015 trường THCS Triệu Độ này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần kiến thức đã được học. Chúng tôi hi vọng, bộ đề này là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014 - 2015 trường THCS Triệu Độ

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014 - 2015 trường THCS Triệu Độ dưới đây của chúng tôi.

I. Listen to the passage about Mary and fill the missing word ( 1,5ms)
1. The girl is (1) ……………….years old.
2. She has a (2)…….………dark hair.
3. The missing girl is wearing a short – sleeved(3) ………….. and blue (4)………………
4. She is wearing brown(5) …………….
5. She may be carrying a large(6)……………………
II. Phonetics: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others:(0,5m)
1. A. watched B. liked C. collected D. helped
2 A. depend B. region C. impress D. ethnic
III. Lexico - Grammar: Choose the best answer:(2,5ms)
1. My mother.....................very hard yesterday.
A. works B. working C. has worked D. worked
2.The ..................language in Vietnam is Vietnamese .
A. national B. nation C. nationally D. nationality
3. Lan and Maryam are pen pals. They.............. with each other twice a month.
A. comprise B. touch C. correspond D. separate
4. She ..................visited Hung temple yet.
A. doesn’t B. hasn’t C. isn’t D. wasn’t
5. I was very................... by the friendliness of the people.
A. impressed B.corresponded C.angry D. interested

Chúng tôi mong rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014 - 2015 trường THCS Triệu Độ sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản