Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh mã đề 246 lớp 6 trường THCS Long Điền

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
27
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh mã đề 246 lớp 6 trường THCS Long Điền

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh mã đề 246 lớp 6 trường THCS Long Điền

Thư viện eLib.vn luôn đồng hành cùng với các bạn học sinh trong việc chuẩn bị ôn tập cho các kỳ thi đạt kết quả cao. Chúng tôi đã sưu tầm để giới thiệu bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh mã đề 246 lớp 6 trường THCS Long Điền đến với các bạn thí sinh. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích cho việc ôn thi của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh mã đề 246 lớp 6 trường THCS Long Điền

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh mã đề 246 lớp 6 trường THCS Long Điền. Mời tham khảo:

I. Choose the best option A,B,C or D that best complete the sentences. (2.5 pts)
1. How are you ? - ______________________
A. I’m five B. This is Peter C. I’m fine D. I’m Lam
2. Hello, Mrs Quyen. This ____________ Phong
A. is B. are C. am D. he
3. Close _______________ book.
A. you B. your C. we D. I
4.” _______________do you live?” - “ I live in Bac Lieu.”
A. Who B. What C. How D. Where
5. “ Who are those? ” - “ They are ___________________ my students.”
A. am B. is C. a D. are
6. This is _______ eraser.
A. an B. you C. a D. he
7. “ Where _________ the dog ?” – It is in the yard.
A. are B. is C. am D. does
8. I __________________ seventeen years old.
A. is B. do C. are D. am
9. I am _____________ years old.
A. threeteen B. tenteen C. tenthree D. thirteen
10. Mr. and Mrs. Smith ________________ teachers.
A. am B. are C. is D. does
II . Fill in blanks with a suitable word to complete the dialogue. (2.5 pts)
Minh: ______________ evening, Van.
Van: Hi Minh. ______________ __________ you ?
Minh: ______ _______ fine, thank ________. ______ ________ ?
Van : Fine, ______________ . Googbye.
Minh : _______________

Thư viện eLib mong rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh mã đề 246 lớp 6 trường THCS Long Điền sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản