Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh mã đề 357 lớp 6 trường THCS Long Điền

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
26
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh mã đề 357 lớp 6 trường THCS Long Điền

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh mã đề 357 lớp 6 trường THCS Long Điền

Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh mã đề 357 lớp 6 trường THCS Long Điền mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh mã đề 357 lớp 6 trường THCS Long Điền

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh mã đề 357 lớp 6 trường THCS Long Điền được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Choose the best option A,B,C or D that best complete the sentences. (2.5 pts)
1. I __________________ seventeen years old.
A. is B. do C. are D. am
2. “ Who are those? ” - “ They are ___________________ my students.”
A. am B. is C. a D. are
3. Mr. and Mrs. Smith ________________ teachers.
A. am B. are C. is D. does
4. How are you ? - ______________________
A. I’m five B. This is Peter C. I’m fine D. I’m Lam
5. This is _______ English book.
A. an B. you C. a D. he
6. Hello, Mrs Quyen. This ____________ Phong
A. is B. are C. am D. he
7.” _______________do you live?” - “ I live in Bac Lieu.”
A. Who B. What C. How D. Where
8. “ Where _________ the dog ?” – It is in the yard.
A. are B. is C. am D. does
9. I am _____________ years old.
A. threeteen B. tenteen C. tenthree D. thirteen
10. Close _______________ book.
A. you B. your C. we D. I
II . Fill in blanks with a suitable word to complete the dialogue. (2.5 pts)
Minh: ______________ evening, Van.
Van: Hi. Minh. ______________ __________ you ?
Minh: ______ _______ fine, thank ________. ______ ________ ?
Van : Fine, ______________ . Googbye.
Minh : _______________

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh mã đề 357 lớp 6 trường THCS Long Điền!
Đồng bộ tài khoản