Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 10 mã đề 102 năm 2010-2011 trường THPT Duy Tân

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
12
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 10 mã đề 102 năm 2010-2011 trường THPT Duy Tân

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 10 mã đề 102 năm 2010-2011 trường THPT Duy Tân

Thư viện eLib sắp xếp BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 10 mã đề 102 năm 2010-2011 trường THPT Duy Tân nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian tìm kiếm từng đề, rải rác từ nhiều nơi. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 10 mã đề 102 năm 2010-2011 trường THPT Duy Tân

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 10 mã đề 102 năm 2010-2011 trường THPT Duy Tân được trích từ tài liệu:

Câu 1: Trong các đường dẫn sau, đường dẫn nào là đường dẫn đầy đủ ?
A. .\tmp\baitap.exe B. C:\pascal\baitap.exe
C. baitap\laptrinh\baitap.exe D. …\doc\baitap.exe
Câu 2: Tên tệp nào sau đây không hợp lệ trong hệ điều hành windows ?
A. abcdef B. baitap.pas
C. thuattoan D. Tin?hoc10
Câu 3: Theo em, các phần mềm sau thuộc nhóm phần mềm nào: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Powerpoint, MS Internet Explorer
A. Nhóm phần mềm ứng dụng.
B. Nhóm phần mềm hệ thống.
C. Nhóm phần mềm hệ điều hành.
D. Cả A, B và C đều sai
Câu 4: Trong hệ điều hành Windows, phần tên dài:
A. Không quá 16 kí tự B. Không quá 225 kí tự
C. Không quá 8 kí tự D. Không quá 255 kí tự
Câu 5: Tin học được ứng dụng vào các lĩnh vực:
A. Quản lí B. Truyền thông
C. Giáo dục D. Cả A, B và C
Câu 6: Trong các phần mềm sau đây, phần mềm nào là phần mềm hệ thống ?
A. Hệ điều hành Windows XP B. Chương trình Turbo pascal 7.0
C. Hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word D. Chương trình quét và diệt virus Bkav
Câu 7: Trong tin học, thư mục là một
A. tệp đặc biệt không có phần mở rộng
B. tập hợp các tệp và thư mục con
C. phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp tập tin. .
D. mục lục để tra cứu thông tin
Câu 8: Cho biết hệ điều hành nào sau đây là đa nhiệm một người dùng ?
A. MS-DOS B. Windows 2000
C. Windows 95 D. Windows XP
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Ổ đĩa gọi là tệp
B. Tệp có thể chứa thư mục và tệp con
C. Thư mục có thể chứa tệp và thư mục con
D. Thư mục là thành phần nhỏ nhất chứa thông tin
Câu 10: Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word là:
A. Phần mềm hệ thống B. Phần mềm ứng dụng
C. Cả A, B đều sai D. Cả A, B đều đúng

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 10 mã đề 102 năm 2010-2011 trường THPT Duy Tân bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản