Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 11 mã đề 130 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
77
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 11 mã đề 130 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 11 mã đề 130 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Giới thiệu với quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 11 mã đề 130 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Với nội dung được chọn lọc kỹ càng, đa dạng, bộ đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề, biết giải các bài toán khó. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 11 mã đề 130 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 11 mã đề 130 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Câu 1: Quan sát đoạn lệnh sau và cho biết mỗi phần tử A[i] nhận giá trị là:
Randomize;
For i:=1 to 10 do A[i]:=random(100);
A. số ngẫu nhiên trong đoạn từ -1 đến 99;
B. số ngẫu nhiên bất kỳ trong đoạn từ -1 đến 98;
C. số nguyên ngẫu nhiên trong đoạn từ 0 đến 100;
D. số nguyên ngẫu nhiên trong đoạn từ 0 đến 99;
Câu 2: Nội dung tệp D:\Data.inp chứa đúng một dòng như sau 123456789 thì kết quả thực hiện đoạn lệnh sau xuất ra màn hình là gì?
Var f: text;
X:string[5]; Y: String;
Begin Assign(f, 'D:\Data.inp'); Reset(f);Readln(f, X, Y);Writeln('X=',X,'; Y=',Y,';'); Close(f);
End.
Hãy chọn đáp án đúng?
A. X=''; Y=123456789; B. X= ; Y=123456789;
C. X=12345; Y=6789; D. X=123456789’; Y='';
Câu 3: Quan sát chương trình sau :
Var tep1,tep2 : text ; X,Y:integer;
Begin
Assign(tep1,'D:\Data.inp'); reset(tep1);
Assign(tep2,'D:\Data.out'); rewrite(tep2);
Readln(tep1, X, Y); Writeln(tep2,sqr(X)+sqr(Y));
close(tep1); close(tep2);
End.
Hãy cho biết dữ liệu đầu vào của chương trình do tệp nào cung cấp ?
A. tep2; B. tep1 và tep2; C. không xác định; D. tep1;
Câu 4: Trong Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng về kiểu mảng một chiều?
A. Mảng một chiều không cần khai báo trước khi sử dụng.
B. Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.
C. Mảng một chiều được đặt tên và số lượng phần tử không cần xác định trước.
D. Mảng một chiều là dãy các số nguyên.
Câu 5: Quan sát và cho biết khai báo kiểu tệp văn bản nào sau đây là đúng?
A. Var tep1, tep2: text; B. Var tep1; tep2: text; C. Var 2tep: text; D. Var tep1, tep2: file;

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 11 mã đề 130 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản