Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 11 mã đề 134 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
52
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 11 mã đề 134 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 11 mã đề 134 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Đây là bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 11 mã đề 134 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Nhanh tay tìm một bộ đề thi phù hợp với mình các bạn học sinh nhé. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 11 mã đề 134 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 11 mã đề 134 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Trong Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện việc nào trong các việc sau (X là mảng có n phần tử)?
S:=0;
For i:=1 to N do S:=S+X[i];
A. Tìm phần tử của mảng X; B. Đếm số phần tử của mảng X;
C. In ra màn hình mảng X; D. Tính tổng các phần tử của mảng X;
Câu 2: Trong Pascal, với khai báo như sau:
Type mang=array[1..100]of integer;
Var X, Y:mang;
Z: array[0..100] og integer;
Câu lệnh nào dưới đây là hợp lệ?
A. X:=Y; B. X:=Z; C. Z:=Y; D. X:=Z;
Câu 3: Trong Pascal, để đổi giá trị hai phần tử của mảng 1 chiều M tại 2 vị trí i và j, ta viết mã lệnh như sau:
A. Tag:=M[i]; M[i]:=M[j]; M[j]:=Tag; B. M[i]:=Tag;M[i]:=M[j];M[j]:=Tag;
C. Tag:=M[i]; M[j]:=M[i]; M[j]:=Tag; D. Tag:=M[j];M[i]:=M[j];M[j]:=Tag;
Câu 4: Trong Pascal, xâu kí tự s được khai báo Var s: String[16]; xâu s có tối đa bao nhiêu ký tự?
A. 255 kí tự B. 16 kí tự; C. 256 kí tự D. 8 kí tự;
Câu 5: Cho khai báo sau. Var hoten:String; Phát biểu nào dưới đây là đúng ?
A. Xâu có độ dài lớn nhất là 255; B. Cần phải khai báo kích thước của xâu sau đó;
C. Xâu có độ dài lớn nhất là 0; D. Câu lệnh sai vì thiếu độ dài tối đa của xâu;

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 11 mã đề 134 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản