Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học mã đề 238 lớp 10 trường THPT Đức Trọng - Lâm Đồng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
24
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học mã đề 238 lớp 10 trường THPT Đức Trọng - Lâm Đồng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học mã đề 238 lớp 10 trường THPT Đức Trọng - Lâm Đồng

Đây là bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học mã đề 238 lớp 10 trường THPT Đức Trọng - Lâm Đồng giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các dạng đề kiểm tra một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học mã đề 238 lớp 10 trường THPT Đức Trọng - Lâm Đồng

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học mã đề 238 lớp 10 trường THPT Đức Trọng - Lâm Đồng của thư viện eLib dưới đây:

I/ PHẦN TRẮC NGHHIỆM (5điểm)
Câu 1.
Điều kiện 10 < x < 20 được viết trong Pascal như sau:
A. (x<10) or (x>20) B. (x>10) or (x<20)
C. (x>10) and (x<20) D. (x<10) and (x>20)
Câu 2. Sau khi thực hiện câu lệnh: For i:=1 to 100 do C[i]:=1; Hãy cho biết phần tử thứ
10 của mảng C có giá trị là bao nhiêu?
A. 10 B. 1 C. 100 D. tất cả đều sai
Câu 3. Chức năng của lệnh Readln; là
A. xuống dòng mới B. kết thúc chương trình
C. đọc vào một số từ bàn phím D. dừng chương trình
Câu 4. Để in giá trị của biến số thực x ra màn hình giữ 2 chữ số thập phân, ta viết
A. write(x:10:2); B. read(x:2); C. readln(x:10:2); D. writeln(x:2);
Câu 5. Cho xâu S1='Dat chuan quoc gia' và xâu S2='Duc Trong'. Thủ tục Copy(S1,1,Length(S2)) cho kết quả là:
A. 'quoc gia' B. 'Duc Trong'
C. 'Dat chuan' D. 'Duc Trong Dat chuan quoc gia'
Câu 6. Chức năng của chương trình dịch là
A. chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ sang ngôn ngữ bậc cao.
B. chuyển đổi chương trình viết bằng ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ mà máy tính hiểu được.
C. chuyển đổi chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình khác sang ngôn ngữ máy.
D. chuyển đổi chương trình viết bằng ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ bậc cao.
Câu 7. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, khai báo kiểu bản ghi nào sau đây đúng?
A. Type mat_hang:record ten_hang:string; dongia:longint; Var E=mat_hang;
B. Type mat_hang=record ten_hang:string; dongia:longint; end; Var E:mat_hang;
C. Type mat_hang=record ten_hang:string; dongia:longint; Var E:mat_hang;
D. Type mat_hang:record ten_hang:string; dongia:longint; end; Var E:mat_hang;
Câu 8. Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:
S:=0; i:=1;
while (S<10) do
Begin
S:=S+i; i:=i+2;
End;
Writeln(S);
A. 0 B. 16 C. 8 D. 9

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học mã đề 238 lớp 10 trường THPT Đức Trọng - Lâm Đồng sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản