Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 11 (Nâng cao) mã đề 119 năm 2013 - 2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 11 (Nâng cao) mã đề 119 năm 2013 - 2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 11 (Nâng cao) mã đề 119 năm 2013 - 2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Tổng hợp Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 11 (Nâng cao) mã đề 119 năm 2013 - 2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi sắp tới, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra sát với nội dung chương trình học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 11 (Nâng cao) mã đề 119 năm 2013 - 2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 11 (Nâng cao) mã đề 119 năm 2013 - 2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng:

Câu 1: Một đoạn dây dẫn thẳng MN=6cm mang dòng điện I=5A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=0,5T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F =7,5.10-2 N. Góc hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là:
A. 0,50 B. 600 C. 300 D. 900
Câu 2: Phát biểu nào dưới đây là đúng? Cho một đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ của một từ trường đều, chiều của dòng điện ngược chiều với chiều của đường sức từ.
A. lực từ tăng khi tăng cường độ dòng điện.
B. lực từ giảm khi tăng cường độ dòng điện.
C. lực từ luôn bằng không khi tăng cường độ dòng điện.
D. lực từ đổi chiều khi ta đổi chiều dòng điện.
Câu 3: Chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện, thường được xác định bằng quy tắc:
A. vặn đinh ốc 1. B. vặn đinh ốc 2. C. bàn tay phải. D. bàn tay trái.
Câu 4: Chọn câu sai. Từ trường đều là từ trường có
A. trong lòng nam châm hình chữ U
B. các đường sức song song và cách đều nhau.
C. lực từ tác dụng lên các dòng điện như nhau.
D. cảm ứng từ tại mọi điểm trong từ trường đều bằng nhau.
Câu 5: Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 (T) với vận tốc ban đầu v0 = 2.105 (m/s) vuông góc với . Lực Lorenxơ tác dụng vào electron có độ lớn là:
A. 3,2.10-14 (N) B. 6,4.10-14 (N) C. 3,2.10-15 (N) D. 6,4.10-15 (N)
Câu 6: Hai dòng điện có cường độ I1 = 6A và I2 = 9A chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 10cm trong chân không I1 ngược chiều I2. Cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M cách I1 6cm và cách I2 8cm có độ lớn là:
A. 2,0.10–5 T B. 2,2.10–5 T C. 3,0.10–5 T D. 3,6.10–5 T

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 11 (Nâng cao) mã đề 119 năm 2013 - 2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản