Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 12 mã đề 231 năm 2014-2015 trường THPT Nguyễn Đức Mậu

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
33
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 12 mã đề 231 năm 2014-2015 trường THPT Nguyễn Đức Mậu

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 12 mã đề 231 năm 2014-2015 trường THPT Nguyễn Đức Mậu

Thư viện eLib trân trọng gửi tới các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 12 mã đề 231 năm 2014-2015 trường THPT Nguyễn Đức Mậu. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hy vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 12 mã đề 231 năm 2014-2015 trường THPT Nguyễn Đức Mậu

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 12 mã đề 231 năm 2014-2015 trường THPT Nguyễn Đức Mậu:

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây chỉ có sóng phản xạ, còn sóng tới bị triệt tiêu.
B. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây có các điểm dao động mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên.
C. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì tất cả các điểm trên dây đều dừng lại không dao động.
D. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì nguồn sóng ngừng dao động còn tất cả các điểm trên dây đều vẫn dao động
Câu 2. Một chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng có tọa độ và gia tốc liên hệ với nhau bởi biểu thức:a = - 25x ( cm/s2 ). Chu kỳ và tần số góc của chất điểm là:
A. 1 s ; 5 rad/s B. 1,256 s; 25 rad/s
C. 2 s ; 5 rad/s D. 1,256 s ; 5 rad/s
Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hòa?
A. Dao động điều hòa là dao động mà li độ được mô tả bằng một định luật dạng sin (hoặc cosin) theo thời gian x = Acos(ωt + φ), trong đó A, ω, φ là các hằng số.
B. Dao động điều hòa có thể được biểu diễn bằng một vectơ không đổi.
C. Dao động điều hòa có thể được coi là hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.
D. Khi một vật dao động điều hòa thì động năng của nó cũng biến thiên tuần hoàn.
Câu 4. Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A và B cách nhau 16 cm dao động theo phương thẳng đứng theo phương trình uA = uB = 4 cos(50πt)(mm), với t tính bằng giây (s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M trên mặt chất lỏng thuộc đường trung trực của AB và gần O nhất, phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là
A. 6 cm. B. 4 cm. C. 2 cm. D. 10 cm.
Câu 5. Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng truyền. Xét hai điểm M, N cách nhau một phần tư bước sóng. Tại thời điểm t, phần tử sợi dây tại N có li độ 0,5mm và đang giảm; phần tử sợi dây tại M có li độ 0,866mm(≈ mm) và đang tăng. Coi biên độ sóng không đổi. Biên độ và chiều truyền của sóng này là
A. 1,2mm và từ M đến N. B. 1mm và từ M đến N.
C. 1,2mm và từ N đến M. D. 1mm và từ N đến M.
Câu 6. Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Dao động tắt dần càng chậm khi năng lượng ban đầu truyền cho hệ dao động càng lớn và lực cản môi trường càng nhỏ.
B. Lực cản môi trường hay lực ma sát luôn luôn sinh công âm.
C. Dao động tắt dần không phải lúc nào cũng có hại.
D. Biên độ hay năng lượng dao động tắt dần giảm dần đều theo thời gian.

Nhanh tay, tải miễn phí Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 12 mã đề 231 năm 2014-2015 trường THPT Nguyễn Đức Mậu này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản