Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
65
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013

Tham khảo bộ Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013 này sẽ giúp các bạn học sinh phát huy tư duy, năng khiếu môn Tiếng Anh trước khi bước vào kì kiểm tra sắp tới. Bộ sưu tập này là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013 dưới đây của chúng tôi.

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)
1.
A : _____ you like some lemonade?
B : Yes, please.
A. Can
B. Must
C. Should
D. Would
2.
I’ll get _____ cheese while I’m at the shop.
A. a
B. some
C. any
D. an
3.
Which word is the odd one out?
A. carton
B. bottle
C. tin
D. water
4.
- _____ rice do you want? - 5 kilos.
A. How
C. How many
B. What
D. How much
5.
A : Are there any apples?
B : Yes, but they aren’t very good. _____ we get some oranges instead?
A. Must
B. Are
C. Shall
D. Ought
6.
Cheese, butter and cream are _____ .
A. drinks
B. vegetables
C. dairy products
D. meat
7.
My mother is _____ a diet.
A. on
B.in
C. over
D. below
8.
A : Would you like anything else?
B : _____
A. That will be all, thanks.
B. Yes, I am.
C. No problem.
D. Oh, I’m sorry.
9.
I’m afraid this meat has no______ .
A. taste at all
B. really delicious
C. salty
D. sweet and sour
10.
_____ is a long green vegetable which we often eat in salad.
A. Cucumber
B. Carrot
C. Cabbage
D. Tomato
II. Điền từ để hỏi thích hợp vào chỗ trống.(4 điểm)
1.oranges are there in the fridge? – There are six.
2.do you go to school every day? – By bike.
3.is it? – It is ten o’clock.
4.does he feel? – Hungry.
5.is his hair? – It’s black.

Chúng tôi mong rằng BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản