Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
34
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013

Hãy tham khảo BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013 để biết thêm cấu trúc đề thi, rèn luyện kỹ năng giải bài tập khó trong các dạng đề của bộ sưu tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn. Nhanh tay, tải miễn phí đề thi này các em nhé. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)
1.
_____ sports does Alan play? - He plays tennis.
A. Which
B. Why
C. Who
D. Where
2.
They sometimes _____ their kites.
A. play
B. go
C. fly
D. depart
3.
My father is ______television.
A. seeing
B. looking
C. watching
D. reading
4.
Alice often _____her neighbor’s baby.
A. listens
B. looks after
C. practices
D. paints
5.
I play ______ in the evenings.
A. guitar
B. the guitar
C. a guitar
D. a lot of guitars
6.
How often do you go on vacation? - _______
A. I go to the beach.
B. Once a year.
C. I like going shopping.
D. I visit museums.
7.
Edward ______ excellent photos.
A. does
B. makes
C. plays
D. takes
8.
We ______ football at the moment.
A. play
B. are playing
C. to play
D. playing
9.
I don’t watch TV very much. I ______ watch TV.
A. often
B. usually
C. always
D. seldom
10.
In my _____ time I go to evening classes to study English.
A. spare
B. vacant
C. blank
D. A & B
II. Mỗi câu sau có một lỗi sai. Tìm lỗi sai và viết lại câu đúng xuống bên dưới. (4điểm)
1.Can you to go to the market for me?
2.My son is so good on mathematics.
3.How many butter would you like?
4.They have a cup of tea at the moment.

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản