Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài thi nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013 được thư viện eLib.vn sưu tầm và giới thiệu dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013 dưới đây:

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)
1.
- _____ does Jack often do on Saturdays? - He often goes fishing.
A. When
B. Why
C. Where
D. What
2.
In Vietnam the weather is very cold _____ the winter.
A. at
B. from
C. on
D. in
3.
_____ people are there in your family?
A. How
B. How long
C. How often
D. How many
4.
_____ is the hottest time of the year.
A. Spring
B. Summer
C. Autumn
D. Winter
5.
They _____ volleyball at the moment.
A. play
B. plays
C. are playing
D. is playing
6.
When it’s cold, we often ______ at home watching television.
A. get
B. go
C. stay
D. be
7.
_____ weather do they like?
A. When
B. How
C. Why
D. What
8.
The weather is very ______ at this time of year.
A. change
B. to change
C. changeable
D. being change
9.
There _____ a lot of food in the fridge, so help yourself.
A. be
B. is
C. are
D. were
10.
_____ we all have a walk in the country?
A. Let’s
B. Shall
C. Ought
D. Why not
II. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi. (4 điểm)
1.Does Phong's school have forty classrooms?
=> Are
2.Hoa is a hard student.
=> Hoa studies
3.What is your daughter's age?
=> How
4.How interesting the book is!
=> What

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản