Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
38
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013 để học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới và giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013

Đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013:

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)
1.
- _____ is Chi going to do?- She’s going to go swimming with her friends.
A. When
B. Why
C. Where
D. What
2.
They’re going to work ______ their uncle’s farm.
A. at
B. from
C. on
D. in
3.
_____ don't we play some computer games?
A. What
B. Why
C. Whose
D. Whom
4.
_____ Saturday morning, I'm going to visit my friend.
A .In
B. At
C. On
D. For
5.
They ______ to music at the moment.
A. listen
B. listening
C. are listening
D. are going to listen
6.
I ______ the Internet every day.
A. surf
B. am surfing
C. surfing
D. to surf
7.
Although the children are very young, their parents let them______ up as late as
they want.
A. staying
B. stay
C. stays
D. to stay
8.
Susan is______because she doesn't have any close friends.
A. happy
B. fat
C. lonely
D. sympathetic
9.
Are there any films that you ______ like to see at the moment?
A. are
B. would
C. should
D. being
10.
What’s ______ the radio this morning?
A. in
B. at
C. about
D. on
II. Chia dạng đúng của động từ đã cho trong ngoặc. (4 điểm)
1.Lan usually (play) badminton in the fall.
2.They (not go) fishing in the winter.
3.My sister (drink) some fruit juice at the moment.
4.Lan and Nam (see) a new film tonight.

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản