Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 15 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
76
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 15 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 15 năm 2012 - 2013

Bạn đang gặp khó khăn trước các kì kiểm tra và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Hãy tham khảo bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 15 năm 2012 - 2013 sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 15 năm 2012 - 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 15 năm 2012 - 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Chọn đáp án đúng.
1.
- _____________
- He’s French.
A. Where is he from?
B. What’s his name?
C. What does he do?
D. What’s his nationality?
2.
We are visiting ______ interesting places in Hanoi.
A. much
B. a lot of
C. little
D. any
3.
His garden is larger ______ mine.
A. as
B. more
C. than
D.to
4.
London has a population ______6.3 million.
A. at
B. of
C. for
D. with
5.
Most fish live in the ______ .
A. forest
B. hill
C. beach
D. sea
6.
The streets are empty. There aren’t _____ there.
A. people
B. peoples
C. some people
D. any people
7.
– Do you like _____ ? - No, I don’t. Thank you.
A. those hot milk
B. many hot milk
C. some hot milk
D. these hot milk
8.
The soup is salty. There’s _____ salt in it.
A. too much
B. enough
C. too many
D. not enough
9.
Hung is ______ than me.
A. happy
B. happily
C. happier
D. happiness
10.
_____ tallest boy in my class is David.
A. Some
B. A
C. The
D. one

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 15 năm 2012 - 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản