Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 16 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
74
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 16 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 16 năm 2012 - 2013

Thư viện eLib.vn luôn đồng hành cùng với các bạn học sinh trong việc chuẩn bị tư liệu ôn tập cho bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết đạt kết quả cao. Chúng tôi đã sưu tầm và xin giới thiệu bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 16 năm 2012 - 2013. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích cho việc ôn thi của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 16 năm 2012 - 2013

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 16 năm 2012 - 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)
1.
His father often ______ the buffalo to the field early in the morning.
A. plows
B. leads
C. harrows
D. plants
2.
Eating _____ vegetables is very good for your health.
A. few
B. little
C. much
D. a lot of
3.
Susan _____ a lot of flowers in her garden.
A. plows
B. harrows
C. grows
D. feeds
4.
Wild animals are _____ danger.
A. in
B. on
C. up
D. at
5.
Please _____ your trash in a trashcan.
A. put
B. to put
C. putting
D. you put
6.
This movie is very ______ .
A. amuse
B. amusement
C. amused
D. amusing
7.
Rose is very good _____ arranging flowers.
A. at
B. on
C. to
D. in
8.
Where does the _____ come from?
A. pollute
B. pollution
C. polluting
D. polluted
9.
Mom is busy at the moment. She ____ in the kitchen.
A. cooks
B. is cook
C. cooking
D. is cooking
10.
There _____ any cheese.
A. isn’t
B. aren’t
C. hasn’t
D. haven’t
II. Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống. (4 điểm)
A: What (1) _______ doing?
B: (2) _______ a book. (3) _______ many books?
A: No, I (4) _______ book, but I like good films.
B: Yes, I like (5) _______ , too.
1.
A. are you
B. you are
C. you
D. is you
2.
A. I reading
B.am reading
C. I am reading
D. I read
3.
A. You
B. Are you read
C. You reading
D. Do you read
4.
A. no like
B. do not like
C. does not like
D. like not
5.
A. them
B .they
C. it
D. him

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 16 năm 2012 - 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản