Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
62
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013

Để chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới, thư viện eLib.vn đã tổng hợp và giới thiệu đến các bạn bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013. Qua đây, các em có thể dự đoán xu hướng đề thi để có định hướng học tập rõ ràng và xây dựng lộ trình học hiệu quả. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013:

I. Chọn đáp án đúng (6 điểm).
1.
How many floors _____ your school _____ ?
A. does – have
B. does – has
C. do – have
D. do – has
2.
My classroom is _____the second floor.
A. in
B. at
C. on
D. of
3.
Nam _____ breakfast at 6: 00 o’clock.
A. have
B. do
C. does
D. has
4.
_____ does Mai get up every morning?
A. How many
B. How much
C. What time
D. What
5.
Where _____ Thu’s school?
A. are
B. is
C. be
D. am
6.
_____ grade is your sister _____?
A. Which – in
B. What – in
C. Which – on
D. Who – in
7.
We have breakfast _____ 6:30.
A. in
B. at
C. on
D. of
8.
We’re late _____ school.
A. of
B. to
C. from
D. for
9.
How many tables _____ there? – There _____ one.
A. is – are
B. are – are
C. is – is
D. are – is
10.
_____Lisa _____ Geography on Monday?”
A. Does – have
B. Do – have
C. Do – has
D. Does – has
II. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. (4 điểm)
1. My brother his teeth and his face every morning.
2. I usually get up six o'clock every day.
3. How many students does your class ?
4. his school big or small?

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản