Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 5 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
42
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 5 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 5 năm 2012 - 2013

Dưới đây là bộ Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 5 năm 2012 - 2013 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 5 năm 2012 - 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 5 năm 2012 - 2013:

I. Chọn đáp án đúng (6 điểm.)
1.
I go _____ school at 6:45.
A. to
B. of
C. at
D. in
2.
Thursday comes before _____.
A. Monday
B. Tuesday
C. Wednesday
D. Friday
3.
When ____ Hoa and Lan have history?
A. does
B. do
C. is
D. are
4.
What time is it ? _____ 8 o’clock
A. It
B. It's
C. They
D. They're
5.
Her school _____ nine hundred students.
A. are
B. is
C. have
D. has
6.
I have English lesson _____ Monday, Tuesday and Thursday.
A. in
B. of
C. on
D. at
7.
Is this _____?
A. Mai's ruler
B. ruler's Mai
C. Mai ruler
D. ruler Mai
8.
Alice _____the bus to school every day.
A. don't take
B. doesn't take
C. not take
D. isn't take
9.
Mai doesn’t like playing soccer. She _____ plays soccer.
A. usually
B. often
C. frequently
D. never

Nhanh tay, tải miễn phí Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 5 năm 2012 - 2013 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản