Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
37
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013

Giới thiệu đến các bạn bộ Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013, tham khảo đề thi này giúp quý thầy cô và phụ huynh có thêm tư liệu hướng dẫn học sinh, con em mình giải các dạng đề khó, chuẩn bị kiến thức cho kì thi sắp tới được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)
1.
There are many accidents on the roads. We must ______ discipline.
A. read
B. to read
C. reading
D. reads
2.
There is a movie theatre ______ a factory and a restaurant.
A. in
B. between
C. to
D. among
3.
Listen! ______ to your sister?
A. Who is talk
B. Who talks
C. Who does talk
D. Who is talking
4.
You are too fat. You ______ eat much meat.
A. shouldn't
B. needn't
C. mustn't
D. couldn't
5.
How ______do you have a picnic?
A. usually
B. often
C. always
D. sometimes
6.
The Bakers ______ dinner at the moment.
A. is having
B. are having
C. are eating
D. B & C are corret
7.
Nam can dance ______ he can’t swim.
A. but
B. and
C. why
D. or
8.
What are you going to do ______ the weekend?
A. for
B. of
C. in
D. on
9.
______is she travelling? – By coach.
A. How long
B. How much
C. How
D. What
10.
My sister and I ______ TV in the living room now.
A. am watching
B. are watching
C. is watching
D. watch
II. Chia động từ trong ngoặc. (4 điểm)
1.Look! The girl (come) .
2.(you / have) Math on Monday?
3.Where is Nam?- He (watch) TV in his room at the moment.
4.They (not play) games in the evenings .
5.She likes reading but she (not read) now.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013!
Đồng bộ tài khoản