Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 9 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
75
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 9 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 9 năm 2012 - 2013

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 9 năm 2012 - 2013 sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập và tự kiểm tra năng lực, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức để giải các dạng đề kiểm tra sắp tới của mình. Tài liệu mang tính chất tham khảo. Chúc các bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 9 năm 2012 - 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 9 năm 2012 - 2013 của thư viện eLib dưới đây:

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)
1.
Cindy has______lips.
A. heavy
B. full
C. tall
D. noisy
2.
What’s ______? - That’s his hand.
A. this
B. that
C. these
D. those
3.
Angela and Rose_____dinner now.
A. has
B. have
C. is having
D. are having
4.
What color _______ their dresses?
A. do
B. is
C. are
D. does
5.
Bob’s mother is very ______ .
A. beauty
B. beautician
C. beautiful
D. beautifully
6.
Anne likes this hat. It fits her _______.
A. nose
B. hair
C. head
D. leg
7.
– What do they do? - They’re ______ .
A. worker
B. workers
C. a worker
D. a lot worker
8.
A : "_______"
B : "It’s brown."
A. What’s this?
B. What color is it?
C. Is it a pencil?
D. Do you like it?
9.
Susan ______ long hair.
A. not have
B. isn’t have
C. doesn’t have
D. not has
10.
We ______ swimming every day.
A. goes
B. go
C. is going
D. are going
II. Sắp xếp các từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh. (4 điểm)
1.planting / are/ flowers / the/ garden / the / in / and / school / children / trees
2.car / her / washing / she / is
3.color / your / what / is / hair?
4.Mai / face / oval / has / an / and / nose / small / a
5.Thu's / long / short / hair / is/ or?

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh đề số 9 năm 2012 - 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản