Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013

Thư viện eLib xin gửi đến bạn BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. Thư viện eLib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có sự chọn lọc nhằm giúp quý thầy cô và các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013. Mời các bạn tham khảo:

I. Choose the correct answer to fill in each blank. (4 points)
1.
Don’t forget to wash your ________before meals.
A. feet
B. hands
C. teeth
D. legs
2.
It’s ________to brush your teeth every day.
A. very important
B. not important
C. unimportant
D. less important
3.
What do you do ________yourself clean and tidy?
A. keep
B. keeping
C. to keep
D. B & C
4.
The dentist ________a cavity in my tooth.
A. filled
B. made
C. stopped
D. broke
5.
A : What’s ________matter ?
B : I have a toothache.
A. some
B. a
C. an
D. the
6.
Most children feel ________when they come to see the dentist.
A. scared
B. sad
C. happy
D. tired
7.
Don’t eat too ________candy.
A. much
B. many
C. lots of
D. few
8.
Remember ________your teeth after meals.
A. brush
B. to brush
C. brushing
D. B &C
II. Make questions for the underlined words. (3 points)
1.Simon has a lot of pain now because she has a toothache.
2.I felt sick after eating that food.
3.It took Dr. Phong ten minutes to fill Van’s tooth.

Hi vọng, bộ Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 10 năm 2012 - 2013 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản