Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013

Giới thiệu với quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013. Với nội dung được chọn lọc kỹ càng, đa dạng, bộ đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề, biết giải các bài tập khó. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013 dưới đây:

I. Choose the correct answer to fill in each blank. (4 points)
1.
They had to fill ________their medical records.
A. down
B. at
C. in
D. on
2.
What was wrong ________you ?
A. to
B. with
C. about
D. for
3.
Yesterday they had a ________check-up.
A. medical
B. medicines
C. medicine
D. medically
4.
________is a shop where you can buy medicines and a lot of other things.
A. Bakery
B. Toy store
C. Drugstore
D. Bookstore
5.
Follow ________ please.
A. I
B. me
C. my
D. myself
6.
What’s your ________? 40 kilos.
A. weigh
B. weight
C. heavy
D. kilos
7.
You should eat well, do exercises ________ fit and healthy.
A. keep
B. to keep
C. keeps
D. keeping
8.
Would you please __________ your mouth?
A. to open
B. opens
C. open
D. opening
II. Write complete sentences using the given words. (3 points)
1.Nga / mother/ write / sick note / her / yesterday.
2.Linh / not go / school / last Wednesday / she / have / bad cold.
3.You/ better / not / eat / too / candies / because / they / not / good / health.

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 11 năm 2012 - 2013 và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản