Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo bộ Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013. Chúng tôi đã chọn lọc các đề thi hay nhất, với nhiều câu hỏi khó giúp các em làm quen với dạng đề, và biết cách giải các bài tập đòi hỏi độ tư duy cao. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013 của thư viện eLib dưới đây:

I. Choose the correct answer to fill in each blank. (4 points)
1.
Hoa feels sick because she ate too ________ candy last night.
A. much
B. many
C. a lot of
D. little
2.
My brother doesn’t like pork and ________.
A. either do I
B. neither do I
C. neither I do
D. I don’t too
3.
Trung ________ a box of chocolate.
A. often gives Chi
B. gives often Chi
C. often Chi gives
D. to Chi often gives
4.
I have enough food in the house, so I needn’t ________ to the shops tomorrow.
A. to go
B. will go
C. go
D. going
5.
I divided the sweets ________ several boys.
A. during
B. between
C. into
D. among
6.
I would like ________some fruit and vegetables.
A. buying
B. to buy
C. buy
D. A&B
7.
My mother didn’t wash it but I ________.
A. did
B. didn’t
C. do
D. was
8.
He can speak English very well and ________can his sister.
A. so
B. too
C. either
D. neither

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 12 năm 2012 - 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản