Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013

Để đạt được kết quả cao trong các kỳ thi, các em đừng quên tham khảo bộ Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013:

I. Choose the correct answer. (4 points)
1.
She is a beautiful singer. She sings ________.
A. beautiful
B. beautify
C. beautifully
D. beauty
2.
Everybody wished ________this activity.
A. keep
B. to keep
C. keeping
D. kept
3.
We can learn more about the undersea world thanks ________this invention.
A. on
B. for
C. to
D. of
4.
________is a person who swims underwater using special equipment.
A. Diver
B. Scientist
C. Cyclist
D. Driver
5.
Find the synonym of the underlined word.
He ought to finish his homework before he plays tennis.
A. must
B. can
C. will
D. should
6.
My father is a ________football player.
A. skill
B. skillful
C. skillfully
D. B & C
7.
He also cycles slowly and ________.
A. safe
B. safety
C. safely
D. unsafe
8.
________ something to eat ?
A. Would you like
B. Can you like
C. Do you like
D. Should you like
II. Complete each sentence so that it has the same meaning as the given one. (3 points)
1.
He is a careful driver.
He drives
2.
Lam is a bad swimmer.
Lam swims
3.
My brother cycles slowly.
My brother is
4.
Mr. Ba plays table tennis well.
Mr Ba is

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 13 năm 2012 - 2013 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản