Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
22
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013

Ôn tập với bộ Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013, giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập thêm nội dung lý thuyết, tiếp cận với một đề thi chuẩn. Từ đó rút ra kinh nghiệm cũng như nâng cao kĩ năng giải đề. Ngoài ra, bộ đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo. Chúc các em và thầy cô giáo thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013:

I. Choose the correct answer. (4 points)
1.
Would you like to go to the movies tomorrow?
A. Yes, I do.
B. Yes, I’d like to.
C. Yes, I’d love to.
D. B&C
2.
Find the synonym of the underlined word.
What are your favorite hobbies?
A. favors
B. likes
C. pastimes
D. collections
3.
Some students don’t like reading books. They prefer playing games________ reading books.
A. to
B. than
C. as
D. more than
4.
Do you like _________ chess?
A. play
B. plays
C. playing
D. to play
5.
It is raining, so I like ___________ stay at home.
A. stay
B. stays
C. staying
D. to stay
6.
There is a detective movie ________ at Megastar Theater.
A. of
B. in
C. for
D. on
7.
I’m going ________the dentist tomorrow.
A. see
B. seeing
C. saw
D. to see

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 14 năm 2012 - 2013 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản