Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 16 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
46
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 16 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 16 năm 2012 - 2013

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang ôn thi có thể dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 16 năm 2012 - 2013. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 16 năm 2012 - 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 16 năm 2012 - 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Choose the correct answer. (4 points)
1.
There are many _________ in ASEAN countries.
A. attracts
B. attractings
C. attractive
D. attractions
2.
Do you know when _________ ?
A. did he born
B. he was born
C. was he born
D. born was he
3.
I ________ go to Bangkok next year.
A. need
B. ought
C. may
D. want
4.
We usually fly to Bejing ________Kuala Lumpur.
A. and
B. also
C. but
D. with
5.
She ________in Spain.
A. growed
B. growed up
C. grew up
D. grew
6.
I’m glad ________ you are better now.
A. hear
B. hearing
C. to hear
D. heard
7.
The manager said: “There is a very ________ meeting in Ho Chi Minh city.”
A. famous
B. important
C. clever
D. fine
8.
A: Would you like chicken or lamb?
B: I ________ lamb to chicken.
A. like
B. want
C. wish
D. prefer

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 16 năm 2012 - 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản