Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013

Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013 mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013 dưới đây:

I. Choose the best answer. (4 points)
1.
It’s half _________ ten a.m now.
A. to
B. past
C. from
D. by
2.
We have an English class _________ eight forty.
A. on
B. in
C. by
D. at
3.
Mr. Tien lives by _________ in a small apartment.
A. himself
B. herself
C. themselves
D. yourselves
4.
These books are on the shelf _________ the right.
A. on
B. to
C. by
D. in.
5.
The racks _________ newspapers and magazines.
A. has
B. have
C. is having
D. are having
6.
What time do you go to school, Mai?
A. Yes, at 6.45 a.m
B. 6.45 p.m
C. At 2.45 a.m
D. At 6.45 a.m
7.
Do you like English or Geography, Minh?
A. No, I don’t like Geography.
B. I like English.
C. Yes, I like English.
D. Yes, I like English and Geography.
8.
Is Miss Hoa going to the school library?
A. Yes, she is.
B. Yes, he is.
C. She is.
D. Yes, she is going.
II. Put the verb in brackets into the correct form. (6 points)
1.It’s 10 o’clock in the morning. We (stay) at home. I (play) video games and my sister ( read ) a book in her room.
2. How many books does your library (have) , Lien ?
- It (have ) a lot, about one thousand.
3. In Viet Nam there (be) no lessons on Saturdays.
4. Hoa’s brother (go) to the library every afternoon.He (like) reading science books, but he (not like ) history and geography books.
5. At the moment she (listen) to music.

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 4 năm 2012 - 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản