Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 7 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
54
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 7 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 7 năm 2012 - 2013

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi làm bài kiểm tra. Mời các em và giáo viên tham khảo bộ Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 7 năm 2012 - 2013. Đây là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 7 năm 2012 - 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 7 năm 2012 - 2013:

I. Choose the correct word to fill in each blank. (4 points)
1.
I hope the _________ can repair our car quickly.
A. mechanic
B. reporter
C. nurse
D. journalist
2.
My _________ always comes early so I get my letters before I go to work.
A. chemist
B. porter
C. mailman
D. engineer
3.
We have _________ of nice motorbikes in the showroom.
A. a lot
B. a few
C. few
D. much
4.
How _________ is it? - It’s only 17,000,000 VND!
A. many
B. much
C. a few
D. a little
5.
The teacher is very angry because Tom always comes to class _________.
A. late
B. lately
C. early
D. earlily
6.
_________ translates things.
A. An actor
B. A baker
C. A shopkeeper
D. An interpreter
7.
People celebrate ________ on January 1.
A. Easter
B. Thanksgiving
C. New Year
D. Christmas
8.
They work very hard but they have fun _________ together.
A. work
B. working
C. to work
D. works
II. Rewrite the sentence so that it has the same meaning as the given one using the word given. (3 points)
1. I have two books. She has three books. 
I have
2. She has 10000 VND. He has 20000 VND.
He has
3. He used to have more time than he does now
He has

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh đề số 7 năm 2012 - 2013 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản