Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 chương 1 đề số 2 truờng THPT Trại Cau

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
112
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 chương 1 đề số 2 truờng THPT Trại Cau

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 chương 1 đề số 2 truờng THPT Trại Cau

Bổ sung vào tài liệu ôn thi của bạn bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 chương 1 đề số 2 truờng THPT Trại Cau. Việc trực tiếp giải đề thi của những năm học trước sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề và ôn tập kiến thức. Từ đó, dự đoán xu hướng đề thi để có định hướng học tập rõ ràng và xây dựng lộ trình học hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 chương 1 đề số 2 truờng THPT Trại Cau

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 chương 1 đề số 2 truờng THPT Trại Cau dưới đây:

1. Chọn câu đúng khi nói về axit theo thuyết A–rê–ni–ut.
A. Axit hoà tan được mọi bazơ.
B. Axit có bao nhiêu nguyên tử H trong phân tử thì điện li ra bấy nhiêu cation H+.
C. Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+.
D. Axit là chất điện li mạnh.
2. Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học ?
A. HCl + NaOH. B. Zn(OH)2 + HCl. C. Al(OH)3 + NaOH. D. CO2 + HCl.
3. Dung dịch K2SO4 0,05M có nồng độ mol ion K+ bằng
A. 0,05M. B. 0,1M. C. 0,025M. D. 1M.
4. Chất nào là chất điện li mạnh nhất trong số các chất sau ?
A. H2SO4 B. H2CO3 C. H2O D. H3PO4
5. Trung hoà với thể tích bằng nhau dung dịch HCl 2M và dung dịch Ba(OH) 2 2M. Dung dịch sau phản ứng có pH thế nào ?
A. pH=7 B. pH>7 C. pH<7 D. pH=6.

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 chương 1 đề số 2 truờng THPT Trại Cau để xem.
Đồng bộ tài khoản