Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 mã đề 456 năm 2012-2013 truờng THPT Hòn Đất

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 mã đề 456 năm 2012-2013 truờng THPT Hòn Đất

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 mã đề 456 năm 2012-2013 truờng THPT Hòn Đất

Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 mã đề 456 năm 2012-2013 truờng THPT Hòn Đất để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 mã đề 456 năm 2012-2013 truờng THPT Hòn Đất

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 mã đề 456 năm 2012-2013 truờng THPT Hòn Đất:

Biết: C=12 ; H=1 ; O=16 ; Na=23 ; K=39 ; Ag=108
Câu 1: Chất nào sau đây có thể làm mất màu dung dịch Br2?
A. C2H6
B. CH3COOH
C. C2H5OH
D. CH2=CH-COOH
Câu 2: Cho các hợp chất hữu cơ : C2H4 ; C2H2 ; CH2O ; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức). Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa là
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Câu 3: Thứ tự sắp xếp theo sự tăng dần tính axit của CH3COOH, C2H5OH, CO2 và C6H5OH là
A. C2H5OH < CH3COOH < C6H5OH < CO2
B. C6H5OH < CO2 < CH3COOH < C2H5OH
C. CH3COOH < C6H5OH < CO2 < C2H5OH
D. C2H5OH < C6H5OH < CO2 < CH3COOH
Câu 4: Hợp chất CH3 –CH2 – CH(CH3) – CH2 – CH(C2H5) – COOH có tên quốc tế là
A. axit 2 – etyl – 4 – metyl nonanoic.
B. axit 5 – etyl – 3 – metyl hexanoic.
C. axit 4 – metyl – 2 – etyl hexanoic.
D. axit 2 – etyl – 4 – metyl hexanoic.
Câu 5: 1,72 gam hỗn hợp anđehit acrylic và anđehit axetic tham gia phản ứng cộng vừa đủ 1,12 lít H2 (đktc). Cho thêm 0,696 gam anđehit B là đồng đẳng của anđehit fomic vào 1,72 gam hỗn hợp 2 anđehit trên rồi cho hỗn hợp thu được tham gia phản ứng tráng bạc hoàn toàn được 10,152 gam Ag. Công thức cấu tạo của B là
A. C4H9CHO.
B. CH3CH(CH3)CHO.
C. CH3CH2CHO.
D. CH3CH2CH2CHO.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 mã đề 456 năm 2012-2013 truờng THPT Hòn Đất bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản