Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 năm 2012-2013 truờng THPT Hòn Đất

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 4 đề thi

0
61
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 năm 2012-2013 truờng THPT Hòn Đất

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 năm 2012-2013 truờng THPT Hòn Đất

Cùng tham khảo bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 năm 2012-2013 truờng THPT Hòn Đất với tài liệu này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài kiểm tra cũng như một số kì thi khác đạt kết quả tốt nhất. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc học tập đạt hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 năm 2012-2013 truờng THPT Hòn Đất

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 năm 2012-2013 truờng THPT Hòn Đất được trích từ tài liệu:

Biết: C=12 ; H=1 ; O=16 ; Na=23 ; K=39 ; Ag=108
Câu 1: Chất nào sau đây có thể làm mất màu dung dịch Br2?
A. CH2=CH-COOH
B. CH3COOH
C. C2H5OH
D. C2H6
Câu 2: Có ao nhi u đ ng phân cấu t o C5H10O có h n ng tham gia ph n ng tr ng gương ?
A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.
Câu 3: 1,72 gam hỗn hợp anđehit acrylic và anđehit axetic tham gia ph n ng cộng vừa đủ 1,12 lít H2 (đ tc). Cho th m 0,696 gam anđehit B là đ ng đẳng của anđehit fomic vào 1,72 gam hỗn hợp 2 anđehit tr n r i cho hỗn hợp thu được tham gia ph n ng tr ng c hoàn toàn được 10,152 gam Ag. Công th c cấu t o của B là
A. CH3CH2CHO.
B. C4H9CHO.
C. CH3CH2CH2CHO.
D. CH3CH(CH3)CHO.
Câu 4: Hợp chất CH3 –CH2 – CH(CH3) – CH2 – CH(C2H5) – COOH có t n quốc tế là
A. axit 2 – etyl – 4 – metyl nonanoic.
B. axit 2 – etyl – 4 – metyl hexanoic.
C. axit 5 – etyl – 3 – metyl hexanoic.
D. axit 4 – metyl – 2 – etyl hexanoic.
Câu 5: Cho 4,44 gam axit cac oxylic no, đơn ch c X t c dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch g m KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô c n dung dịch thu được 9,12 gam hỗn hợp chất rắn han. T n thay thế của X là
A. Axit etanoic
B. Axit propionic
C. Axit propanoic.
D. Axit axetic

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 11 năm 2012-2013 truờng THPT Hòn Đất bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản