Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học lớp 11 bài Hệ thống hoá về hiđrocacbon

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
59
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học lớp 11 bài Hệ thống hoá về hiđrocacbon

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học lớp 11 bài Hệ thống hoá về hiđrocacbon

Thư viện eLib chia sẻ miễn phí bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học lớp 11 bài Hệ thống hoá về hiđrocacbon. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề kiểm tra một cách nhanh nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học lớp 11 bài Hệ thống hoá về hiđrocacbon

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học lớp 11 bài Hệ thống hoá về hiđrocacbon dưới đây của chúng tôi.

1,
Hỗn hợp G gồm H2, ankan X, ankin Y. Đốt cháy hoàn toàn G cho nCO2 = 2,1 nG. G tác dụng với hiđro có xúc tác Ni nung nóng thu được 1 hiđrocacbon duy nhất. Có V = 70% VG. Công thức phân tử của X, Y lần lượt là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. C2H6, C3H4
B. C3H8, C3H4
C. C4H10, C3H4
D. C3H8, C4H6
2,
Chất nào trong bốn chất dưới đây có thể tham gia cả bốn phản ứng : phản ứng cháy trong oxi; phản ứng cộng với brom; phản ứng cộng với H2 (chất xúc tác Ni, nhiệt độ); phản ứng dung dịch AgNO3 trong amoniac ?
Chọn câu trả lời đúng:
A. Xiclopropan
B. Axetilen
C. Etan
D. Eten
3,
Công thức tổng quát của một hiđrocacbon X bất kì có dạng: CnH2n+2-2k (n > 0, k 0). Kết luận nào sau đây luôn đúng?
Chọn câu trả lời đúng:
A. k = 1; CnH2n (n > 1): X là olefin
B. k = 0; CnH2n+2 (n > 0): X là ankan.
C. k = 4; CnH2n-2 (n > 5): X là aren.
D. k = 2; CnH2n-2 (n > 1): X là ankin và ankađien.
4,
Các hiđrocacbon no được dùng làm nhiên liệu là do nguyên nhân nào sau đây?
Chọn câu trả lời đúng:
A. Hiđrocacbon no có phản ứng thế.
B. Hiđrocacbon no có nhiều trong tự nhiên.
C. Hiđrocacbon no là chất nhẹ hơn nước
D. Hiđrocacbon no cháy tỏa nhiều nhiệt và có nhiều trong tự nhiên.

Chúng tôi mong rằng BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học lớp 11 bài Hệ thống hoá về hiđrocacbon sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản