Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 036 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
27
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 036 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 036 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn

Với mong muốn cung cấp thêm nhiều tài liệu hay cho các bạn học sinh, Thư viện eLib đã chọn lọc và tổng hợp các đề kiểm tra tạo thành bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 036 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn. Hy vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn thi tốt hơn. Chúc các bạn thành công trong kỳ kiểm tra này nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 036 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 036 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn:

Câu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là
A. 2-etylbut-2-en. B. 3-metylpent-2-en. C. isohexan. D. 3-metylpent-3-en.
Câu 2: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng
A. ankađien. B. ankin. C.ankan. D. anken.
Câu 3: Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans) ? CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)– C2H5 (IV); C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V).
A. (III), (IV). B. (I), (IV), (V). C. (II), (IV), (V). D. (II), III, (IV), (V).
Câu 4: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 anken thu được chỉ thu được 2 ancol. X gồm
A. B hoặc D. B. CH2=CH2 và CH2=CHCH3.
C. CH2=CH2 và CH3CH=CHCH3. D. CH3CH=CHCH3 và CH2=CHCH2CH3.
Câu 5: C4H6 có bao nhiêu đồng phân mạch hở ?
A. 3. B. 5.
C. 2. D. 4.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 036 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản