Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 209 lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
15
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 209 lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 209 lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn

Dưới đây là bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 209 lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề kiểm tra một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 209 lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 209 lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn được trích từ tài liệu:

Câu 1: Từ nhôm cacbua (các chất vô cơ cần thiết có đủ) điều chế p-bromnitrobenzen phải có ít nhất mấy phản ứng?
A. 5 B. 7 C. 6 D. 4
Câu 2: Ba ancol X,Y, Z đều bền và không phải là đồng phân của nhau .Đốt cháy hoàn toàn mỗi chất đều thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol là 3/4 .Công thức phân tử của 3 ancol là:
A. C3H8O, C3H8O2, C3H8O4 B. C3H8O, C3H8O2,C3H8O3
C. C3H8O, C4H8O, C5H8O D. C3H6O, C3H6O2, C3H6O3
Câu 3: X, Y, Z, T là 4 andehit liên tiếp trong dãy đồng đẳng, trong đó MT = 2,4MX. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Z rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam?
A. tăng 13,2 gam B. tăng 18,6 gam C. giảm 30% D. giảm 11,4 gam
Câu 4: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 47,25. B. 30,38. C. 33,75. D. 67,50.
Câu 5: Dùng dung dịch brom (trong nước) làm thuốc thử, có thể phân biệt cặp chất nào sau đây:
A. Metan và etan. B. Etilen và propilen. C. Etilen và stiren. D. Toluen và stiren.

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 209 lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản