Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 10 bài Đóng góp của các dân tộc ít người vào sự nghiệp chung của đất nước (ban Nâng cao)

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
50
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 10 bài Đóng góp của các dân tộc ít người vào sự nghiệp chung của đất nước (ban Nâng cao)

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 10 bài Đóng góp của các dân tộc ít người vào sự nghiệp chung của đất nước (ban Nâng cao)

Với bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 10 bài Đóng góp của các dân tộc ít người vào sự nghiệp chung của đất nước (ban Nâng cao) sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị ôn luyện và bổ trợ kiến thức cho bài kiểm tra sắp tới cũng như phát huy tư duy, năng khiếu về môn Lịch sử. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 10 bài Đóng góp của các dân tộc ít người vào sự nghiệp chung của đất nước (ban Nâng cao)

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 10 bài Đóng góp của các dân tộc ít người vào sự nghiệp chung của đất nước (ban Nâng cao) dưới đây:

1,
Nhiều công trình kiến trúc của tộc người nào hiện còn lưu lại trên đất nước ta?
Chọn câu trả lời đúng:
A. Người Khơ-me.
B. Người Chăm.
C. Người Thái.
D. Người Tày.
2,
Dân tộc Kinh chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số ở nước ta?
Chọn câu trả lời đúng:
A. 60% dân số.
B. 90 % dân số.
C. 70% dân số.
D. 80% dân số.
3,
Nhân dân các dân tộc thiểu số ở vùng nào đã góp phần quan trọng trong việc đánh bại quân Tống ở sông Như Nguyệt năm 1077?
Chọn câu trả lời đúng:
A. Ở phía nam Đại Việt.
B. Ở Tây Nguyên.
C. Ở phía tây Đại Việt.
D. Ở phía bắc Đại Việt.
4,
Những thành tựu kinh tế của các dân tộc ít người đã đóng góp cho nền kinh tế chung của đất nước là
Chọn câu trả lời đúng:
A. chăm lo đời sống kinh tế của các đồng bào dân tộc. (1)
B. phát triển nền kinh tế khu vực miền núi, thể hiện sự đa dạng của nền kinh tế đất
nước ở các vùng miền. (3)
C. cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng cuộc sống của các dân tộc ít người. (2)
D. Cả (1), (2), (3) đều đúng.
5,
Từ thời nào, các tộc người mạn Bắc đã "chung lưng đấu cật" trong kháng chiến chống xâm lược nhà Tần, bảo vệ quê hương ?
Chọn câu trả lời đúng:
A. Văn minh Văn Lang - Âu Lạc.
B. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn.
C. Lê sơ.
D. Lí - Trần.

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 10 bài Đóng góp của các dân tộc ít người vào sự nghiệp chung của đất nước (ban Nâng cao) và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản