Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 12 bài Tuyên ngôn độc lập

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
123
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 12 bài Tuyên ngôn độc lập

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 12 bài Tuyên ngôn độc lập

Hãy rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm cho các kỳ thi chính thức bằng việc giải đề thi của các năm trước được tập hợp trong bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 12 bài Tuyên ngôn độc lập. Các em có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 12 bài Tuyên ngôn độc lập

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 12 bài Tuyên ngôn độc lập này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

1,
Trong Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh đã sử dụng biện pháp tu từ nào sau đây để tăng sức truyền cảm cho lí lẽ và dẫn chứng?
Chọn câu trả lời đúng:
A. Cường điệu, liệt kê.
B. Cường điệu, điệp ngữ.
C. Nhân hóa, so sánh.
D. So sánh, điệp ngữ.
2,
Trong Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra một sự thật là
Chọn câu trả lời đúng:
A. nhân dân ta đã lấy lại đất nước từ tay thực dân Pháp.
B. Đồng Minh đã giúp đỡ nhân dân ta thoát khỏi ách áp bức và đô hộ của Pháp và Nhật.
C. nước ta đã trở thành thuộc địa của Nhật từ mùa thu năm 1940, và nhân dân ta đã giành lại đất nước từ tay Nhật.
D. nhân dân ta đã giành quyền làm chủ đất nước từ triều đình phong kiến bù nhìn nhà Nguyễn.
3,
Kết thúc Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tuyên bố với thế giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam, quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Nội dung tuyên bố ấy là
Chọn câu trả lời đúng:
A. khẳng định quyết tâm bảo vệ đến cùng nền độc lập của đất nước mà nhân dân ta đã đánh đổi biết bao máu và nước mắt.
B. khẳng định nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân ba nước Đông Dương có quyền được hưởng quyền độc lập tự do.
C. kêu gọi toàn thể quốc dân đồng bào đứng lên đấu tranh đấu tranh với thực dân Pháp để giành quyền làm chủ.
D. khẳng định quyền hưởng tự do và độc lập của Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ đến cùng nền độc lập.
4,
Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn sau: " đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập !"
5,
Khi Nhật đầu hàng Đông Minh, thực dân Pháp đã đưa ra tuyên bố Đông Dương phải thuộc quyền của
Chọn câu trả lời đúng:
A. Việt Minh.
B. Đồng Minh.
C. Nhật.
D. Pháp.

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 12 bài Tuyên ngôn độc lập hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản