Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học bài số 2 lớp 10 chương Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
95
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học bài số 2 lớp 10 chương Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học bài số 2 lớp 10 chương Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào

Ôn thi với bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học bài số 2 lớp 10 chương Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào, giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập thêm nội dung lý thuyết và tiếp cận với một đề thi chuẩn. Từ đó rút ra kinh nghiệm cũng như nâng cao kĩ năng giải đề. Chúc các em học tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học bài số 2 lớp 10 chương Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học bài số 2 lớp 10 chương Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

CÂU SỐ 1
Quang hợp là sự chuyển hoá năng lượng:
A.Từ năng lượng ánh sáng mặt trời sang quang năng.
B.Từ năng lượng ánh sáng mặt trời sang năng lượng hoá học để tổng hợp chất hữu cơ ở thực vật.
C.Từ năng lượng trong ATP được chuyển sang năng lượng hoá học trong các liên kết của các chất hữu cơ.
D.Từ năng lượng hoá học trong các liên kết của các chất hữu cơ được tế bào tổng hợp thành năng lượng trong ATP.
CÂU SỐ 2
Nhóm vi khuẩn nào đã ôxi hóa NH3 thành axit nitrơ để lấy 6% năng lượng sinh ra tổng hợp glucôzơ từ CO2 theo 2 phản ứng sau?
2NH3 + 3O2 2HNO2 + 2H2O + 158 kcal
CO2 + 4H + (6%.158) kcal C6H12O6 + H2O
A.Nhóm vi khuẩn nitrit hoá.
B.Nhóm vi khuẩn nitrat hoá.
C.Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ hiđrô.
D.Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ hợp chất chứa sắt.
CÂU SỐ 3
Quá trình ôxi hóa 2 phân tử axit piruvic (từ 1 phân tử glucôzơ) trải qua đường phân đến khi kết thúc chu trình Crep sẽ tạo ra:
A.NADH + 3ATP + 2FADH2 + CO2.
B.2NADH + 6ATP + 4FADH2 + 2CO2.
C.3NADH + ATP + FADH2 + 2CO2.
D.8NADH + 2ATP + 2FADH2 + 6CO2.
CÂU SỐ 4
Trong quang hợp, nước được phân li nhờ:
A.Năng lượng hóa học từ ATP.
B.Năng lượng của ánh sáng.
C.Sự tác động của khí CO2.
D.Sự tác động của diệp lục tố.
CÂU SỐ 5
Khâu quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng của thế giới sống nhờ:
A.Các sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.
B.Hiệu suất sinh thái giữa các bậc dinh dưỡng của sinh vật.
C.Các phản ứng thuỷ phân.
D.Các phản ứng ôxi hoá - khử.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học bài số 2 lớp 10 chương Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào!
Đồng bộ tài khoản