Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 11 đề số 1 truờng THPT Phạm Phú Thứ

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
70
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 11 đề số 1 truờng THPT Phạm Phú Thứ

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 11 đề số 1 truờng THPT Phạm Phú Thứ

Thư viện eLib chia sẻ miễn phí bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 11 đề số 1 truờng THPT Phạm Phú Thứ. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề kiểm tra 15 phút một cách nhanh nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 11 đề số 1 truờng THPT Phạm Phú Thứ

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 11 đề số 1 truờng THPT Phạm Phú Thứ này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Listen and choose the best answer to fill in the blank. (1p)
As more and more countries become industrialized, there will be more and more (1)……………for
petroleum for cars, home heating, and industry. While (2)…………..petroleum contributes greatly to acid rain, it is less (3)…………. than coal. Unfortunately, petroleum is more expensive than coal and the supply of petroleum will eventually (4)…………….out. Therefore, there will be more and more pressure to burn coal for energy. Coal is a much dirtier energy source than petroleum.
1.
A. competitor
B. compete
C. competitive
D. competition
2.
A. burning
B. flowing
C. blowing
D. releasing
3.
A. pollute
B. polluting
C. pollution
D. polluted
4.
A. use
B. eat
C. run
D. make
II. Choose the best answer to complete the sentences below. (4pts)
1. Oil, coal, and natural gas are examples of………………fuels.
A. renewable
B. fossil
C. nuclear
D. atomic
2. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest.
A. supply
B. dirty
C. energy
D. happy

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 11 đề số 1 truờng THPT Phạm Phú Thứ hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản