Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 902 đề thi

0
16.965
lượt xem
5
download
Xem 902 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh

Cùng tham khảo bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh, với tài liệu này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài kiểm tra cũng như một số kì thi khác đạt kết quả tốt nhất. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Chọn câu trả lời đúng nhất (5 điểm).
1.There______five books on the table.
A. are
B. am
C. is
2.She often washes ______ face in the morning.
A. she
B. hers
C. her
3.Are you students? ______.
A.Yes, we do
B. Yes, we are
C. Yes, I am
4.How are you? ______ .
A. I'm eleven
B. I'm fine. Thanks
C. It's great
5.______ are you? I am twelve years old.
A. How old
B. What
C. How
II. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh (5 điểm).
1.book / This / my / is /.
2.student / My / Mai / name / . / is / and / a / I'm
3.age / mother's / your / What / is / ?
4.father / an / . / is / engineer / My
5.Venezuela / are / from / . / We

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh!
Đồng bộ tài khoản