Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 5 lớp 10 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
53
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 5 lớp 10 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 5 lớp 10 năm 2012 - 2013

Để thí sinh có thể làm quen với cách ra đề của các bài kiểm tra đánh giá và tránh những lo ngại không cần thiết, chúng tôi đã sưu tập và giới thiệu bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 5 lớp 10 năm 2012 - 2013 để thí sinh có thể làm quen với cách ra đề và tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 5 lớp 10 năm 2012 - 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 5 lớp 10 năm 2012 - 2013 dưới đây:

I. Choose the best answer. (6 points)
1.
People ________ live in glass houses shouldn't throw stones.
A. who
B. whom
C. which
D. Ø
2.
Melanie was looking after a dog ________ leg had been broken in an accident.
A. which
B. whose
C. that
D. who
3.
The street is very noisy, ________ makes sleeping difficult.
A. that
B. what
C. which
D. it
4.
The children saw the actual spacecraft ________ landed on the moon.
A. which
B. who
C. what
D. whom
5.
When I arrived at the theater, the play ________. I missed the first part.
A. had started
B. started
C. was starting
D. was started

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 5 lớp 10 năm 2012 - 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản