Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 6 lớp 10 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
38
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 6 lớp 10 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 6 lớp 10 năm 2012 - 2013

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 6 lớp 10 năm 2012 - 2013 ở đây được sưu tập với ý nghĩa tham khảo, nhằm giúp người học thử sức, tự ôn tập trước kỳ thi, kiểm tra. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích cho việc ôn thi của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 6 lớp 10 năm 2012 - 2013

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 6 lớp 10 năm 2012 - 2013:

I. Choose the best answer. (6 points)
1.
We're so proud ________ her for telling the truth.
A. to
B. for
C. of
D. with
2.
Hurry. The next bus ________ at 7:15.
A. leave
B. leaves
C. will leave
D. is leaving
3.
"We're having a party at the weekend." "Great! Who ________?"
A. will being invited
B. is going to be invited
C. is going to invite
D. will invite
4.
I'll give you a map ________.
A. in order for you find the way all right.
B. so that you will find the way all right.
C. in order that you can find the way all right.
D. B and C are all correct
5.
This is the first time we ________to Scotland so it's all new to us.
A. are going
B. were
C. have been
D. will go

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 6 lớp 10 năm 2012 - 2013. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản