Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 7 lớp 10 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 7 lớp 10 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 7 lớp 10 năm 2012 - 2013

Nhằm giúp học sinh học tập hiệu quả trong các kì thi, eLib.vn cung cấp bộ đề thi tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 7 lớp 10 năm 2012 - 2013 được sưu tầm và biên tập kỹ lưỡng. Giúp quý thầy cô cũng như các em có thể dự đoán được xu hướng đề thi cho những bài thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 7 lớp 10 năm 2012 - 2013

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 7 lớp 10 năm 2012 - 2013:

I. Choose the best answer. (6 points)
1.
A : 'Is the paper published every day?'
B : 'No, it ________ out once a week.'
A. turns
B. goes
C. produces
D. comes
2.
English people spent 18 hours per week ________ TV.
A. watching
B. to watch
C. watch
D. for watching
3.
You ________ whisper. Nobody can hear us.
A. needn't to
B. don't have to
C. mustn't
D. need to
4.
So far this week there ________ three burglaries in our street.
A. are
B. were
C. have been
D. had been
5.
________ the storm warnings, we did not go out last night.
A. Since
B. In spite of
C. Because of
D. Because

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh đề số 7 lớp 10 năm 2012 - 2013. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản