Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Hồng Sơn

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
135
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Hồng Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Hồng Sơn

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài thi nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Hồng Sơn được thư viện eLib.vn sưu tầm và giới thiệu dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Hồng Sơn

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Hồng Sơn dưới đây của chúng tôi.

I. Choose and circle the best correct word or phrase. (6ms)
(Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất) (6đ)
1. Choose the word which is pronounced differently from the other.
a. season b. weather c. earobics d. breakfast
2. …….......... is the weather like today? – It’s warm.
a. How b. What c. Who d. How much
3. Minh likes …….............soccer after school.
a. play b. plays c. playing d. to play
4. When the weather is hot, we …….............
a. go jogging b. skip c. play basketball d. go swimming
5. Does Hoa like cool weather? – …….............…..............
a. Yes, she does. c. She doesn’t like cool weather.
b. She likes cool weather. d. Yes, she likes cool and warm weather.
6. How do you feel in winter? – …….............…….............
a. I am cold. b. Yes, I feel cold. c. No, I am cold. d. She is cold.
7. How often do you go to school? – ……............. a week.
a. twice b. three times c. five times d. six times
8. What……............. does she like? – she likes cool weather.
a. color b. time c. weather d. would
9. Odd one out. (Loại ra một từ không cùng loại)
a. color b. time c. weather d. would
10. They are never late ……............. school.
a. for b. in c. on d. at

Chúng tôi mong rằng BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Hồng Sơn sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản