Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 94 đề thi

0
1.841
lượt xem
13
download
Xem 94 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7

Với bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 bạn sẽ không còn phải lo lắng về tài liệu ôn thi cũng như định hướng ôn tập nữa. Thư viện eLib.vn luôn đồng hành cùng bạn trong các kỳ thi cũng như giúp bạn có tài liệu chất lượng ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi sắp đến.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 dưới đây:

I. Choose the best answer. (5 points)
1.- I am a new student.- _____________.
A. So am I.
B. So I am.
C. So do I.
D. I am so.
2.
There is ___________ water in the bottle.
A. a lots of
B. many
C. a lot of
D. a lot
3.
Which is the family name in "Nguyen Thanh Phong"?
A. Nguyen
B. Thanh
C. Phong
D. Nguyen Thanh
4.
My new house is ____________ my old house.
A. nice than
B. nicer than
C. nicer
D. more nicer than
5.
__________ is it from your house to school?
A. Who
B. What
C. How far
D. Where
II. Read the text and answer the questions below. (5 points)
Hoa is a new student in class 7 A . She is from Hue . Her parents still live there. They are farmers and they work hard from morning till night. They grow rice, corn, vegetables and they raise cattle and animals. Hoa doesn’t live in Hue with her parents. She lives with her
Uncle and Aunt in Ha Noi. Every day she walks to school because her house is not far from her school about one km. Her new school is bigger than her old school. Her new school has many students. She is very unhappy because she doesn't have any friends in Ha Noi and she misses her parents and her friends in Hue.
1.Is Hoa in grade 6?
2.Where do Hoa’s parents live?
3.Is her mother a farmer ?
4.How far is it from Hoa’s house to her school?
5.What do they grow on the farm?

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản