Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2011 - 2012 trường THCS Hồng Sơn

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 4 đề thi

0
123
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2011 - 2012 trường THCS Hồng Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2011 - 2012 trường THCS Hồng Sơn

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2011 - 2012 trường THCS Hồng Sơn là tài liệu ôn tập môn Tiếng Anh lớp 7, dành cho các em học sinh ôn tập, luyện đề, chuẩn bị cho bài kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh sắp tới. Chúc các em học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2011 - 2012 trường THCS Hồng Sơn

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2011 - 2012 trường THCS Hồng Sơn dưới đây:

I. Choose and circle the best correct word or phrase. (6ms)
(Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất) (6đ)
1. Choose the word which is pronounced differently from the other.
a. athletics b. tooth c. theater d. the
2. Pick out the word whose stress pattern is not the same as that in the rest.
a. championship b. cyclist c. lifeguard d. selection
3. Odd one out. (Loại ra một từ không cùng loại)
a. Basketball b. Badminton c. Football d. Pagoda
4. ............... baseball your favorite sport?
a. Is b. Are c. Do d. Does
5. He is a ............... soccer player.
a. good b. well c. badly d. skillfully
6. We should ............... hard this semester.
a. to study b. study c. studies d. studied
7. Can you play table tennis on Friday? – ............... ...............
a. Yes, I can. b. Yes, I do. c. No, I can. d. No, I don’t
8. I ought to finish my homework ............... I play table tennis.
a. after b. so c. because d. before
9. It’ll ............... me a few more minutes .
a. take b. takes c. took d. taking
10. My school team won the first prize ................
a. everyday b. last year c. next year d. at the moment
11. We can learn more about the undersea world thanks to............... invention.
a. Edison’s b. Newton’s c. Einstein’s d. Jacques Cousteau’s
12. Our school start plainning to improve water ............... awareness for children.
a. safe b. safety c. dangerous d. careless

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2011 - 2012 trường THCS Hồng Sơn này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản