Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 6 đề thi

0
132
lượt xem
0
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang ôn thi có thể dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn của thư viện eLib dưới đây:

I. Choose and circle the best correct word or phrases. (5ms)
(Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất) (5đ)
1. Let’s ................ to the circus.
a. go b. going c. goes d. to go
2. In ............... , We study verbs, pronouns and structure.
a. Math b. English c. History d. Music
3. She always walks to school …………. time.
a. on b. in c. by d. at
4. Schools in the USA are a little ............... schools in Viet Nam.
a. the same as b. different from c. small d. big
5. ………… is the most popular activity at recess.
a. Eating b. Talking c. Drinking d. Skipping
6. Baseball is the most popular activity in ............... .
a. Viet Nam b. Malaysia c. The USA d. Russia
7. Nam is a good student. He ................ goes to school six days a week.
a. always b. usually c. often d. never
8. What do you usually do ................ school? – I usually play soccer.
a. till b. form c. by d. after
9. American students take part ................ different activities at recess.
a. in b. on c. at d. for
10. ................ subject do you like best? – I like English best.
a. When b. What c. Where d. Who

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản