Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013 - 2014 trường THCS Hồng Sơn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
71
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013 - 2014 trường THCS Hồng Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013 - 2014 trường THCS Hồng Sơn

Khi làm bài kiểm tra, một trong những điều kiện tiên quyết để dành được tối đa điểm số đó là hiểu rõ và làm quen với cấu trúc đề thi. Nếu nắm rõ cấu trúc của bài thi (đề thi), bạn sẽ có chiến lược làm bài phù hợp, tiết kiệm được thời gian và dành trọn số điểm của từng phần. Để thuận lợi hơn cho việc tham khảo của bạn, chúng tôi xin giới thiệu BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013 - 2014 trường THCS Hồng Sơn dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013 - 2014 trường THCS Hồng Sơn

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013 - 2014 trường THCS Hồng Sơn được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Multiple choice:
Câu 1: What’s the matter ................ you, Minh?
A. for B. of C. with D. in
Câu 2: ................did Hoa and her aunt buy at the market? – Spinach and cucumbers.
A. Where B. What C. When D. Why
Câu 3: You can buy pork, beef and chicken at the ................ stall.
A. vegetable B. fruit C. drink D. meat
Câu 4: After that, she ................ a pan and stir-fried the beef with vegetables.
A. heating B. heat C. heated D. heats
Câu 5: Vegetables often have ................ from the farm on them.
A. sugar B. salt C. medicine D. dirt
Câu 6: Spinach is very good for you but you must wash it ................
A. carefully B. more C. careful D. good
Câu 7: I didn’t ................ spinach last night.
A. eating B. eats C. ate D. eat
Câu 8: You must ................ a lot of water everyday.
A. to drink B. drinking C. drank D. drink
Câu 9: Did you do your homework last night? - ................................
A. Yes, I did. B. Yes, I do. C. No, I don’t. D. No, she didn’t.
Câu 10: What’s the matter, Hoa? - I feel sick. I ate ................ candy.
A. a lot of B. many C. too much D. a little

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013 - 2014 trường THCS Hồng Sơn!
Đồng bộ tài khoản